Zildjian Ping 22” Ride – 3680 Grams – Audio / Video Clip !